EN

הוראות:

יש לומר את הביטויים הרשומים מטה בתוספת אחד הסטטוסים: תקין \ תקינים \ לא תקין \ לא תקינים \ נצפה \ לא נצפה.

סטטוסים חיוביים שיזוהו יצבעו בירוק, לא נצפה בצהוב, ולא תקין באדום. כל זיהוי בפועל צובע. בקונסול של כרום ניתן לראות מה מזוהה בכל פעם שמפסיקים לדבר.